پیش کوره

شافت و غلطک

چرخ الواتور

باگت الواتور

کرپی و زنجیر الواتور

یاتاقان فن

پره فن

گلدونی

پره سپراتور

تابلو فرمان