گیربکس

رینگ و دنده پینیون

دنده بال میل

یاتاقان و بابیت

لاینر

گلوله

کیسه و ونتوری بگ فیلتر

سبد بگ فیلتر

شیر برقی

پری هیتر