پین میل

نوعی از آسیاب است که دانه بندی خروجی آن در محدوده 30 الی 500 میکرون است و در صنایع دارویی، شیمایی و غذایی قابل استفاده میباشد.

پین میل