هیدراتور آهک

 هیدراتور از جدیدترین محصولات آراد صنعت است که با تکیه بر آخرین دستاوردهای روز دنیا، تجربیات و دانش فنی این مجموعه طراحی و ساخته میشود. این دستگاه که فرایند شکفته شدن آهک را (در اثر افزوده شدن آب از طریق نازل های تعبیه شده) به تدریج و با خلوص بالا به انجام می رساند، در قالب یک پکیج شامل سه بخش هیدراتور، همگن ساز و خنک کن، به انضمام یک سیستم فیلتراسیون از نوع اسکرابر و یا بگ فیلتر عرضه می گردد.

 

مکانیزم عملکرد

فرایند افزوده شدن آب و انجام واکنش شیمیایی، عمدتا در طبقه فوقانی موسوم به هیدراتور صورت می پذیرد. واکنش شیمیایی صورت گرفته در دستگاه گرمازا میباشد و به جهت حذف حرارت حاصل از واکنش، حجم آب ورودی به گونه ای تنظیم می گردد که بخشی از آب تزریق شده به سیستم ، صرف خنک کردن دستگاه و محتویات آن گردد. با توجه به افزایش حجم ناشی از شکفته شدن آهک، حجم طبقات میانی و تحتانی که وظیفه همگن سازی محصول و خنک کردن آن را دارد ، بیش از حجم طبقه فوقانی لحاظ گردیده است. جهت تهیه محصول با یکنواختی مطلوب، طبقه میانی مجهز به دو محور همزن با جهت دوران معکوس یکدیگر است.

هیدراتور آهک