نوار نقاله

نوار نقاله که به منظور انتقال مواد و اجسام در پروسه تولید میان ایستگاههای مختلف کاری کاربرد دارد. و بسته به نوع کار و فاصله ایستگاه های کاری از یکدیگر طراحی و ساخته میشود.

نوار نقاله