نصب

مرحله بعد از تعمیر و بازسازی، نصب و راه اندازی است. پس از بازرسی دستگاه ها و تجهیزات و شناسایی معایب توسط کارشناسان فنی شرکت آراد صنعت، و تعمیر و بازسازی قطعات و تجهیزات مورد نظر نصب و راه اندازی انجام میشود و در این مرحله از انجام کار، علاوه بر ارائه جزئیات رفع معایب، دستگاه و تجهیزات مورد نظر تحت آزمایش قرار گرفته و تمهیدات لازم جهت تحویل کامل و بی عیب و نقص انجام میابد.

نصب