فن های ویژه

طراحی فن فرایندی پیچیده است که نیازمند دانش کافی از شرایط کارکرد فن می باشد. تنوع شرایط کارکرد و ملاحظاتی چون هزینه، بازدهی، عمر عملکرد، شرایط تعمیر و نگهداری، مواد مورد استفاده در ساخت، میزان ارتعاش و صدای ناشی از عملکرد، شیوه انتقال قدرت و محدوده کارکرد فن، همه و همه بر پیچیدگی های طراحی فن می افزاید. فن های ساخت شرکت آراد صنعت، مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا و با استفاده از نرم افزارهای خاص طراحی می شوند.

 

فن های ویژه