الواتور

الواتورها به طور معمول برای انتقال مواد به بالای سیلوها و منابع موجود در ارتفاع به کار گرفته میشوند و بسته به نوع زنجیر مورد استفاده در سیستم انتقال مواد ،  مشتمل بر دو نوع کلی زنجیر حلقه ای و زنجیر غلتکی می باشند. الواتورها از حیث عملکرد ، در حداکثر ارتفاع حمل مواد با یکدیگر متفاوت هستند  الواتورهای ساخته شده در مجموعه آراد صنعت ، عمدتاً از نوع الواتورهای زنجیر حلقه ای هستند و عموماً در تیپ های EL250 ، EL350 ، EL400 ، EL500 و EL630  تولید و عرضه می گردند .

 

مکانیزم عملکرد

هر الواتور شامل دو بخش کلی بدنه و سیستم انتقال بار است. بدنه هر الواتور خود متشکل از سه قسمت پایه الواتور ، قاب های واسط و کلگی الواتور است که تعداد قاب های مورد استفاده در ساخت بدنه ، بر اساس ارتفاع مورد نیاز تعیین می گردد . وظیفه گرفتن ارتعاشات ناشی از عملکرد دستگاه بر عهده سیستم میرا کننده ای است که در پایه الواتور تعبیه گردیده است .

سیستم انتقال بار نیز شامل خورشیدی ( چرخ الواتور ) ، زنجیر ، کرپی و باکت هاست و نیروی محرکه مورد نیاز توسط الکتروموتور و گیربکس تعبیه شده در پاگرد کلگی الواتور تامین میگردد.

شایان ذکر است پارامترهای موثر در انتخاب الواتور مناسب، ظرفیت مواد منتقل شونده و ارتفاع مورد نیاز جهت انتقال مواد است .

هر تیپ الواتور با توجه به وزن و حجم مورد نیاز برای جابجایی مواد مورد استفاده قرار میگیرد.

الواتور