آسیاب پودری

مکانیزم عملکرد

مکانیزم عملکرد آسیاب پودری، با تغییراتی جزئی، مشابه مکانیزم عملکرد آسیاب چکشی می باشد. در این آسیاب از دو صفحه با قابلیت لغزش بر روی یکدیگر و رگلاژ نسبت به هم استفاده می شود. این صفحات توسط پولک های پروانه ای شکل برروی شفت نصب می شوند و با دوران شفت، صفحات اقدام به خرد نمودن بار می نمایند. با خرده شدن لبه صفحات، صفحه بالایی را بر روی صفحه اول به نحوی که مقداری از صفحه زیرین بیرون تر قرار گیرد، جا به جا می نماییم. پس از استهلاک، صفحات بالایی تعویض خواهند شد. فاصله فنر های تحتانی در آسیاب پودری کمتر در نظر گرفته می شود.

آسیاب های پودری بر اساس تعداد ردیف صفحات یا تیغه ها دسته بندی می شوند و به طور معمول در نوع 2 ردیفه (مجهز به 4 پولک پروانه ای) و در موارد خاص در نوع 3 ردیفه (مجهز به 6 پولک پروانه ای) ساخته و عرضه می گردند.

آسیاب پودری