فیدر ویبره

این نوع از فیدرها به منظور کار در فرایند اولیه خردایش و شرایط سخت و دشوار در مدت زمان بالا و مستمر مورد استفاده قرار میگیرند.

فیدر ویبره