سیلو

سیلو از تجهیزات ذخیره سازی، نگهداری و توزین مواد جامد است که بسته به نوع و خصوصا حجم مواد مورد نیاز برای ذخیره سازی در ابعاد مختلف و تحت استانداردهای تعریف شده طراحی و ساخته میشود. از سیلو ها در ابعاد وسیعی از صنایع مختلف از جمله صنایع معدنی، تغلیظ فلزات (مس، آهن و غیره)، گنداله سازی، احیاء، فولاد سازی، سیمان، صنایع کشاورزی، غذایی و دارویی مورد استفاده قرار میگیرد.

سیلو