خط کربنات کلسیم

  1. نصب خط کربنات کلسیم رسوبی
  2. نصب تاسیسات خنک کاری آب
  3. نصب سازه بالابر
  4. نصب مبدل، فن ،‌فیلتر، سیکلون و وینچ
  5. نصب تجهیزات و تاسیسات زیرزمینی
خط کربنات کلسیم
عنوان پروژه : خط کربنات کلسیم
کارفرما :
تاریخ پروژه :