گچ رضا ( مشهد )

فازهای چهارم و پنجم شرکت گچ رضا توسط شرکت آراد صنعت طراحی و ساخته شد که از این طریق طرفیت تولید این شرکت از روزی 1000 تن در روز به روزی 2000 تن گچ سفید ممتاز ارتقاء یافت .

گچ رضا ( مشهد )
عنوان پروژه : گچ رضا ( مشهد )
کارفرما :
تاریخ پروژه :83/02/06